Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2017-05-04 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-05-04 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl valstybės turto pardavimo ir nurašymo (Nr. T2-95)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo atrankos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-96)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-97)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-189 „Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Žibartonių drenažas“projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Žibartonių drenažas“ narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarakai“ pakeitimo (Nr. T2-98)  0_document.odt
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-99)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (Nr. T2-100)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška