'; ?>'; ?>'; ?>'; ?>'; ?>'; ?> Panevėžio rajono savivaldybė - Panrs.lt

Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2017-03-29
T-86 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo  document.docx
2017-03-29
T-85 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.docx
2017-03-29
T-84 Dėl Panevėžio rajono jaunimo užimtumo 2017-2019 metų programos patvirtinimo  document.docx
2017-03-29
T-83 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organaizacijų programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2017-03-29
T-82 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
2017-03-29
T-81 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-166 "Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  0_document.pdf
 1_document.docx
2017-03-29
T-80 Dėl valstybės turto nurašymo  document.doc
2017-03-29
T-79 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos  document.doc
2017-03-29
T-78 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą  document.doc
2017-03-29
T-77 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo nr. T-53 "Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtini  document.docx
2017-03-29
T-76 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo  document.doc
2017-03-29
T-75 Dėl viešo konkurso į Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo ir konkurso organizavimo  0_document.docx
 1_document.docx
2017-03-29
T-74 Dėl pritarimo projekto „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ įgyvendinimui pagal „Erasmus+“ programos 3 pagrindinį veiksmą (KA3)  document.docx
2017-03-29
T-72 Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo  0_document.docx
 1_document.docx
2017-03-29
T-71 Dėl Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos struktūros pertvarkos  document.docx
2017-03-29
T-70 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko nustatymo, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2017–2018 m. m. patvirtinimo  document.docx
2017-03-29
T-69 Dėl Panevėžio rajono saviovaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2017-03-29
T-60 Dėl Savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių, riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2017-03-29
T-59 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo“ pakeitimo  document.docx
2017-03-29
T-58 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos reorganizavimo“ pakeitimo  document.docx