Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-09-27
T-192 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui  document.docx
2018-09-27
T-191 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl dalinio rėmimo skyrimo kultūros projektams“ pakeitimo  document.docx
2018-09-27
T-190 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-LVPA-R-821 priemonę „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“  document.docx
2018-09-27
T-189 Dėl investicijų projekto „Ramygalos seniūnijos administracinio pastato, esančio Vadoklių g. 10, Ramygalos m., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo  0_document.doc
 1_document.doc
2018-09-27
T-188 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rasos Sakalauskienės atleidimo iš pareigų  document.docx
2018-09-27
T-187 Dėl Panevėžio rjono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo  document.doc
2018-09-27
T-186 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo  document.docx
2018-09-27
T-185 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  document.docx
2018-09-27
T-184 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2018-09-27
T-183 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2018-09-27
T-182 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
2018-09-27
T-181 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko nustatymo, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2018-08-30
T-180 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2018-08-30
T-179 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-23 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo" pakeitimo  0_document.docx
 1_document.docx
2018-08-30
T-178 Dėl gatvių pavadimų keitimo  0_document.docx
 1_document.pdf
2018-08-30
T-177 Dėl sutikimo priimti žemės sklypą pagal dovanojimo sutartį  document.doc
2018-08-30
T-176 Dėl turto nurašymo  document.doc
2018-08-30
T-175 Dėl patalpų nuomos  document.docx
2018-08-30
T-174 Dėl sutikimo priimti turtą pagal dovanojimo sutartį  document.doc
2018-08-30
T-173 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Savivaldybės parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti Savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus“ pakeitimo  document.doc